Міжрегіональна Академія
управління персоналом
(Полтавська філія)

ВКонтакте Facebook YouTube

Приймальна комісія

Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти Академія приймає на другий курс осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

4. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих та/або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту з урахуванням балів за особливі успіхи.

5. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (додаток 3), та на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра згідно з Переліком галузей знань, спеціальностей за якими здійснюється прийом на підготовку та перепідготовку до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2014-2015 та 2015-2016 н.р. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань.

6. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на навчання для здобуття ступеня магістра і спеціаліста за результатами вступних випробувань на основі ступеня бакалавра.

7. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста, магістра), для здобуття ступеня магістра і спеціаліста за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про освіту.

8. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на навчання осіб, в яких рівень складності для результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики є базовий.

9. Перелік конкурсних предметів, з яких вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання виданий у 2015 році для вступу на основі повної загальної середньої освіти зазначено нижче.

ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності молодшого спеціаліста

Перелік вступних екзаменів

 

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою

Назва

Правознавство

1. Українська мова

4

2. Історія України

4


Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки бакалавра

 

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Назва

Менеджмент

 

1. Українська мова та література (базовий рівень)

0,3

 

0,1

100

2. Іноземна мова

0,3

100

3. Історія України

0,3

100

Правознавство

 

1. Українська мова та література (базовий рівень)

0,3

 

0,1

100

2. Іноземна мова

0,3

100

3. Історія України

0,3

100

           Для вступників на основі повної загальної середньої освіти


Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про повну загальну освіту

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Назва

Правознавство

1. Українська мова та література (базовий рівень)

0,45

 

0,1

100

2. Історія України

0,45

100

Максимальний конкурсний бал складає 200 балів, мінімальний - 100 балів.

11. Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців у Міжрегіональній Академії управління персоналом здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного

відбору та зарахування на навчання

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в строки наведені нижче.

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

 

базової загальної середньої, кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра,магістра

 

 

 

повної загальної середньої

повної загальної середньої освіти, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра

 

Початок прийому заяв та документів

 

10 липня 2015 року

25.02.2015

25.06.2015

21.09.2015

17.11.2015

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить ВНЗ

 

24 липня 2015 року

 

25.03.2015

23.07.2015

20.10.2015

17.12.2015

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

 

-

до 12.00

1 серпня 2015 року

25.03.2015

23.07.2015

20.10.2015

17.12.2015

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

 

25 липня по - 1 серпня

2015 року

27.03.-01.04.2015

24.07.-29.07.2015

22.10.-27.10.2015

19.12.-24.12.2015

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 

перший – 12 год.02.08.2015

другий – 12 год. 07.08.2015

 

03.04.2015

31.07.2015

30.10.2015

28.12.2015

 

Терміни зарахування вступників

 

14 серпня 2015 року

06.04.2015

03.08.2015

02.11.2015

30.12.2015

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо–кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) та бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводиться в строки наведені вище.

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціаліста проводиться в строки наведені вище, але не раніше 6 липня.