Міжрегіональна Академія
управління персоналом
(Полтавська філія)

ВКонтакте Facebook YouTube

Умови вступу до ПФ МАУП
Умовою зарахування до Міжрегіональної Академії управління персоналом є повний комплект документів, а саме:

1.                Заява

2.                6 фотокарток 3х4

3.                Документ про освіту (оригінал + копія)

4.                Додаток до документу про освіту (оригінал + копія)

5.                Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали + копії)

6.                Копія паспорту (кількість – 2)

7.                Копія ідентифікаційного коду (кількість – 2)

8.                Копія приписного свідоцтва для - юнаків призивного віку (кількість– 2)

9.                Документ про зміну прізвища

10.           Академічна довідка

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Полтавської філії Міжрегіональної Академії управління персоналом (далі — заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"),

- військовий квиток або посвідчення про приписку,

- свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

Вступники, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів відповідно до Правил прийому до ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».